ไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้อง
กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
omazz-mattress-grand-frank-monte-1-1024x650 omazz-mattress-frothingham

ที่นอนโอมาซผลิตจากน้ำยางพารา ผ่านกระบวนการแปรสภาพด้วยเทคโนโลยีของ Omazz ที่เรียกว่า “Talalay” กลายเป็นโฟมลาแทกซ์ธรรมชาติ 100% ที่มีคุณสมบัติในการลดแรงกดทันทีกว่าที่นอนทั่วไปถึง 30% สร้างสมดุล และนุ่มนวลในทุกๆ สัมผัส อีกทั้งระบบ Talalay ช่วยในการหมุนเวียนของอากาศภายในที่นอนได้เป็นอย่างดีเพื่อสุภาพอนามัยที่ดีกว่า เพราะช่วยป้องกันคุณจากไรฝุ่น เชื้อรา และโรคภูมิแพ้ต่างๆ ได้ดีกว่าที่นอนทั่วไปถึง 3 เท่า ชั้นวัสดุจะถูกวางและประกอบอย่างละเมียดละไม โดยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม (Hand-made) เรายังคงรักษาศิลปะการประกอบที่นอนแบบดั้งเดิมด้วยมือ พร้อมใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กาวสูตร “น้ำ” (Water-based) เพื่อให้มั่นใจความบริสุทธิ์สะอาดของชั้นวัสดุชั้นในที่นอนโอมาซอย่างแท้จริง

omazz-mattress-grand-frank-monte-1-1024x650 omazz-mattress-frothingham

ที่นอนโอมาซผลิตจากน้ำยางพารา ผ่านกระบวนการแปรสภาพด้วยเทคโนโลยีของ Omazz ที่เรียกว่า “Talalay” กลายเป็นโฟมลาแทกซ์ธรรมชาติ 100% ที่มีคุณสมบัติในการลดแรงกดทันทีกว่าที่นอนทั่วไปถึง 30% สร้างสมดุล และนุ่มนวลในทุกๆ สัมผัส อีกทั้งระบบ Talalay ช่วยในการหมุนเวียนของอากาศภายในที่นอนได้เป็นอย่างดีเพื่อสุภาพอนามัยที่ดีกว่า เพราะช่วยป้องกันคุณจากไรฝุ่น เชื้อรา และโรคภูมิแพ้ต่างๆ ได้ดีกว่าที่นอนทั่วไปถึง 3 เท่า ชั้นวัสดุจะถูกวางและประกอบอย่างละเมียดละไม โดยกรรมวิธีแบบดั้งเดิม (Hand-made) เรายังคงรักษาศิลปะการประกอบที่นอนแบบดั้งเดิมด้วยมือ พร้อมใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น กาวสูตร “น้ำ” (Water-based) เพื่อให้มั่นใจความบริสุทธิ์สะอาดของชั้นวัสดุชั้นในที่นอนโอมาซอย่างแท้จริง